Chính Sách Bảo Hành

Chính sách bảo hành thiết bị camera của camerachongtrom.vn là 24 tháng. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 năm nếu lỗi do nhà sản xuất.

Các sản phẩm khác sẽ có thời gian bảo hành trên phiếu.

Điều kiện bảo hành camerachongtrom.vn

Camerachongtrom.vn  cung cấp dịch vụ bảo hành cho khách hàng xuất trình được thông tin Biên lai gốc (bao gồm Hóa đơn đỏ nếu có) hoặc Tên khách hàng/ Địa chỉ/ Số điện thoại/Seri Sản Phẩm in trên Phiếu giao hàng. Thời gian bảo hành được tính từ ngày quý khách nhận được sản phẩm. Chúng Tôi quyết định việc bảo hành bằng cách sửa chữa, thay thế, hoặc hoàn trả sản phẩm.

Quy trình bảo hành tại Camerachongtrom.vn

Chúng Tôi kiểm tra các sản phẩm để xác định trường hợp được áp dụng dịch vụ bảo hành. Chúng Tôi sửa chữa sản phẩm bị lỗi, thay thế bằng một sản phẩm tương tự. tương đương hoặc hoàn lại tiền cho quý khách. Chúng tôi có thể mang hàng về kho để tiến hành sửa chữa.

Nếu sản phẩm không còn được bày bán, Chúng tôi sẽ đề xuất một sản phẩm thay thế phù hợp. Khi sản phẩm được bảo hành, Chúng tôi chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa. thay thế các bộ phận, vận chuyển hàng hoàn trả lại cho khách hàng. 

Đối với các sản phẩm khác: Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng Camerachongtrom.vn bất kỳ để được bảo hành.

Từ chối bảo hành

Bảo hành không áp dụng trong các trường hợp sau:

Ảnh hưởng của môi trường, thiên tai và thiên địch (sâu bọ, côn trùng, chuột, gián…).
Do khách hàng sơ suất, sử dụng hoặc vệ sinh không đúng cách, thiếu bảo trì cần thiết, vượt quá khả năng tải trọng của sản phẩm…
Khách hàng tự sửa chữa sản phẩm.
Sản phẩm thanh lý “CLEARANCE”.
Đối với những sản phẩm không được bảo hành, nếu khách hàng yêu cầu Camerachongtrom.vn sẽ hỗ trợ với hình thức tính phí.